Η ισότητα στην υγεία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στην Ευρώπη.

Η ισότητα στην υγεία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει το τελευταία χρόνια μεγάλες προκλήσεις στην Υγεία, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί με το βέλτιστο για τους πολίτες της τρόπο. Οι ελλείψεις φαρμάκων που προκάλεσε η πανδημία, οι όλο και πιο ακριβές, καινοτόμες θεραπείες βιοτεχνολογίας, η...