Η Ευρώπη καλείται να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία στους πολίτες όλων των κρατών – μελών

Η Ευρώπη καλείται να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία στους πολίτες όλων των κρατών – μελών

Με την πανδημία, η ΕΕ αποφάσισε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ως μία γροθιά, ως ένα ενιαίο όργανο που υπηρετεί ισότιμα τα δικαιώματα όλων των ευρωπαίων πολιτών. Ήταν μία καλή αφορμή που ωστόσο χρειάζεται να εξελιχθεί σε ενιαία αντιμετώπιση πολλών επιμέρους...