ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

H δήλωση των συνομοσπονδιών της SMEunited έχει την πλήρη υποστήριξη μου.

04/03/2024

Σε πρόσφατη δήλωση-αίτημα προς την ΕΕ, οι συνομοσπονδίες-μέλη της SMEunited (Ένωση Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρώπης) ζήτησαν τα εξής από την επόμενη ηγεσία της ΕΕ:

 • Σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την πράσινη μετάβαση.
 • Μείωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και εγγράφων.
 • Δίκαιο ανταγωνισμό στις ψηφιακές αγορές.
 • Παροχή ειδικευμένων εργαζομένων.
 • Οι ΜΜΕ στο κέντρο της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ.
 • Ισχυρότερη στήριξη των ΜΜΕ ως παραγόντων συνοχής σε τοπικό επίπεδο.
 • Προώθηση σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος.

 

“Οι βιοτεχνίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης. Η ανάπτυξη τους δεν είναι δεδομένη χωρίς την ισχυρή πολιτική βούληση και υποστήριξη”

 

Οι άξονες αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας. Συμπλέουν με τις πολιτικές που θέλω να προωθήσω για την αναζωογόνηση του κλάδου. Στην ουσία όλα τα ζητήματα, που έθεσε η SMEunited, μπορούν να επιλυθούν με στοχευμένες πολιτικές, όπως:

 • Μείωση των απαιτήσεων σε σχέση με την πράσινη μετάβαση από τις ΜΜΕ (κάτι που θα γίνει και για την βαριά βιομηχανία μέσω του επαναπροσδιορισμού του GreenDeal).
 • Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με την περεταίρω προώθηση της ψηφιοποίησης.
 • Υιοθέτηση αναμορφωμένου κανονιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές αγορές.
 • Δημιουργία προγραμμάτων εξειδίκευσής στα πανεπιστήμια και κινήτρων για την συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά.
 • Οι ΜΜΕ αποτελούν το 99,8% όλων των επιχειρήσεων και απασχολούν τα 2/3 των εργαζομένων στην Ευρώπη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τους δοθεί βαρύτητα κατά την λήψη αποφάσεων για την λειτουργία της αγοράς και των επιχειρήσεων.
 • Σε τοπικό επίπεδο, όπως υποστηρίζω εδώ και καιρό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέα προγράμματα οικονομικής και τεχνικής στήριξης των ΜΜΕ και ειδικά αυτών που βρίσκονται στις επαρχίες της ΕΕ.
 • Είναι παγκόσμιος κανόνας ότι η αλλαγές στο πολιτικό πεδίο (εκλογές, νέες κυβερνήσεις κτλ) πλήττουν ή βοηθούν την αξιοπιστία μιας χώρας στη διεθνή αγορά. Θεωρώ αναγκαία την εύρεση ενός πλαισίου, που να θωρακίζει τον επιχειρηματικό κόσμο από τις αλλαγές του πολιτικού τοπίου, εξασφαλίζοντας κάποιες σταθερές ανεξάρτητες από τις όποιες αλλαγές.

Οι βιοτεχνίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης. Η ανάπτυξη τους δεν είναι δεδομένη χωρίς την ισχυρή πολιτική βούληση και υποστήριξη, των ανθρώπων που θα αποφασίσουμε, να μας εκπροσωπήσουν στα κέντρα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.