ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ρομποτική: Το επόμενο βήμα για τη διασφάλιση της υγείας στην ΕΕ.

05/03/2024

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία. Ως ιατρός ελπίζω να συμβάλλω στις αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση σημερινών αλλά και στην αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων. Η Ρομποτική ξεχωρίζει ως τεχνολογία που μπορεί να φέρει επανάσταση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Είναι φανερό, ότι θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ, αν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Από τα χειρουργικά ρομπότ έως τους ρομποτικούς εξωσκελετούς, οι καινοτομίες της ρομποτικής θα ενισχύσουν την ακρίβεια και την ασφάλεια των ιατρικών διαδικασιών, ελαχιστοποιώντας τα ανθρώπινα λάθη. Για παράδειγμα, στη χειρουργική με τη βοήθεια ρομπότ μπορούν οι χειρουργοί να εκτελούν πολύπλοκες επεμβάσεις με ακρίβεια, οδηγώντας σε ταχύτερους χρόνους ανάρρωσης και μειωμένες περιπτώσεις επιπλοκών για τους ασθενείς.

 

“Η ρομποτική αποτελεί το επόμενο βήμα για τη διασφάλιση της υγείας στην ΕΕ”

 

Επιπλέον, η ρομποτική βρίσκει εφαρμογές πέρα από το χειρουργείο, ιδίως σε διαδικασίες που απαιτούν επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Τα αυτόνομα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν το προσωπικό σε διάφορα καθήκοντα όπως η παράδοση φαρμάκων, η μεταφορά ασθενών και η συντήρηση των εγκαταστάσεων. Με την αυτοματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων, τα νοσοκομεία στην ΕΕ μπορούν να βελτιώσουν την κατανομή πόρων και προσωπικού σε κλινικούς ρόλους, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος υγείας.

Η επίτευξη αυτού του οράματος απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως ηθικοί προβληματισμοί, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί μια κουλτούρα καινοτομίας στον κλάδο.