ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η διασφάλιση διαθέσιμων κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους.

02/03/2024

Η πρόσφατη ψήφιση κανονισμών για την αντιμετώπιση των παράνομων βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτελεί θετική και πολυαναμενόμενη αλλαγή. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει υποχρεώσεις ανταλλαγής δεδομένων στις πλατφόρμες ενοικίασης, καλύπτοντας ένα μακροχρόνιο κενό σε πληροφορίες. Η κίνηση αυτή ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση της έλλειψης κατοικιών καθώς οι νέοι κανόνες αποτρέπουν την απόσυρση τους, προωθώντας ένα ισορροπημένο οικοσύστημα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών στις ευρωπαϊκές πόλεις και θα αμβλύνει το πρόβλημα.