ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πλήρης νομική ισότητα γυναικών-ανδρών στην Ελλάδα.

09/03/2024

Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε το 2022 από την Παγκόσμια Τράπεζα ως μία από́ τις 12 χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν επιτύχει πλήρη νομική́ ισότητα ανδρών-γυναικών. Η Ελλάδα έχει ιδρύσει 18 Επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ελληνικής Αστυνομίας, παρέχεται δωρεάν νομική προστασία σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχουν ενταχθεί άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ. Όμως είναι απαραίτητο αυτό το νομικό status να περάσει και στη συνείδηση των πολιτών. Μέσω της Ευρώπης υπάρχει η δυνατότητα και έχω σκοπό να προτείνω να εισαχθούν προγράμματα ευαισθητοποίησης στην Παιδεία, ώστε να εξαλειφθεί εντελώς η έμφυλη βία.