ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο νέος νόμος θα αναστήσει τα πανεπιστήμια μας.

08/03/2024

Ως υπέρμαχος της εκπαίδευσης, υποστηρίζω ολόψυχα το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια. Αυτή η πρωτοβουλία δεν επικεντρώνεται μόνο στην ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων μας, αλλά ανοίγει επίσης την πόρτα για την άνθηση μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό και την ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με τη δημιουργία ενός πλαισίου που φιλοξενεί μη κρατικά ιδρύματα, όχι μόνο έχουμε περισσότερες εκπαιδευτικές επιλογές αλλά και ενισχύουμε τον ανταγωνισμό στο ακαδημαϊκό μας τοπίο. Η κίνηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της Ελλάδας στη διεθνή εκπαιδευτική σκηνή.

 

“Οι φοιτητές μας θα έχουν τις ευκαιρίες που τους αξίζουν για να επιτύχουν σε έναν ολοένα και πιο απαιτητικό κόσμο”

 

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η αναζωογόνηση των δημόσιων πανεπιστημίων μας, τα οποία μαστίζονται εδώ και δεκαετίες από την γραφειοκρατία. Η επένδυση σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2027 από ευρωπαϊκά κονδύλια και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα παρέχει στα δημόσια πανεπιστήμια τους πόρους που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν.

Επιπλέον, η διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ξένα πανεπιστήμια, θα εμπλουτίσει την ακαδημαϊκή εμπειρία για τους φοιτητές μας, αλλά και θα ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Πιστεύω, ότι ο νόμος για τα Πανεπιστήμια ανοίγει το δρόμο ενός καλύτερου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι ένα τολμηρό βήμα προς την παγκόσμια αναγνώριση, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές μας θα έχουν τις ευκαιρίες που τους αξίζουν για να επιτύχουν σε έναν ολοένα και πιο απαιτητικό κόσμο.