ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο δρόμος της αυτάρκειας φαρμάκων στην ΕΕ μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα.

18/03/2024

Πολλοί με ρωτούν λόγω της ιδιότητας μου «Τι μπορούμε να κάνουμε και που οφείλονται οι ελλείψεις φαρμάκων» όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και δεν μπορούμε να προβλέψουμε καταστάσεις όπως η πανδημία του Covid19 ή ο πόλεμος στην Ουκρανία, γεγονότα που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα των φαρμάκων όπως και άλλων βασικών αγαθών, υπάρχει λύση στο θέμα. Δυστυχώς τα περισσότερα φάρμακα εισάγονται εκτός ΕΕ και θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Η λύση είναι η παραγωγή τους σε εθνικό έδαφος και για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις υπάρχουσες εταιρίες να μεταφέρουν μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα ή στην ώθηση νέων επαγγελματικών πρωτοβουλιών με κρατική ή ευρωπαϊκή βοήθεια.