ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι πολιτικές άνευ όρων αποδοχής καταστρέφουν την ταυτότητα μας.

05/03/2024

Η Ελλάδα έχει δυστυχώς μια προϊστορία “ανοικτών θυρών” προς τους μετανάστες, απλώνοντας χέρι βοηθείας και φιλόξενης υποδοχής. Ενώ η πρόθεση πίσω από τέτοιες πολιτικές μπορεί να είναι ευγενής, οι συνέπειες αποδείχθηκαν καταστροφικές. Όσο τα σύνορα παραμένουν ορθάνοιχτα, η ελληνική ταυτότητα διαλύεται και η κοινωνικοοικονομική σταθερότητα του έθνους απειλείται.

Η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας ταυτότητας. Η εισροή μεταναστών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς προετοιμασία για την πολιτιστική αφομοίωση και την ενσωμάτωση, αποτελεί σημαντική πρόκληση για εμάς. Με κάθε κύμα μεταναστών, ο παραδοσιακός ελληνικός τρόπος ζωής αντικαθίσταται από ένα κακόφωνο μωσαϊκό διαφορετικών πολιτισμών που δεν μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Παρατηρώ, ότι διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή και επιδεινώνονται οι υπάρχουσες ανισότητες, που έχουμε εργαστεί σκληρά για να εξαλειφθούν.

 

“Για να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, την κοινωνικοοικονομική μας σταθερότητα και την εθνική μας ταυτότητα, είναι επιτακτική ανάγκη να επανεκτιμήσουμε αυτές τις πολιτικές”

 

Η Ελλάδα, που δοκιμάστηκε σκληρά την περίοδο της οικονομικής κρίσης δεν αντέχει την πίεση της φιλοξενίας ενός αυξανόμενου πληθυσμού μεταναστών. Οι πόροι που θα έπρεπε να διατίθενται για τη στήριξη των νοικοκυριών μας και είναι περιορισμένοι, αναγκαστικά μοιράζονται λόγω των μεταναστών. Πιστεύω ότι αυτοί οι πόροι θα πρέπει να διατεθούν στις επόμενες γενιές, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην ασφάλεια των συνόρων μας.

Οι πολιτικές άνευ όρων αποδοχής, διαβρώνουν τα ίδια τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η ελληνική κοινωνία. Για να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, την κοινωνικοοικονομική μας σταθερότητα και την εθνική μας ταυτότητα, είναι επιτακτική ανάγκη να επανεκτιμήσουμε αυτές τις πολιτικές. Μόνο με ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πάρουν σοβαρές αποφάσεις, μπορεί η Ελλάδα να πλοηγηθεί στις πολυπλοκότητες της μετανάστευσης και ταυτόχρονα να διαφυλάξει την ταυτότητά της.