ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Να επεκταθούν οι αρμοδιότητες του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και του rescEU.

06/03/2024

Δύο σημαντικοί ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και το πρόγραμμα rescEU. Τα προγράμματα αυτά, εξασφαλίζουν τη βοήθεια από τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, σε περίπτωση κρίσης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, όπως δασικές πυρκαγιές και σεισμοί. Θεωρώ αναγκαίο σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται σε περιβαλλοντικό αλλά και πολιτικό επίπεδο, την επέκταση των αρμοδιοτήτων και του πεδίου εφαρμογής των μηχανισμών αυτών, με σκοπό την ικανότητα μας να αποτρέπουμε καταστροφές, όπου αυτό είναι δυνατό και να προστατεύσουμε περισσότερες ζωές.