ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Λέω όχι στη βία. (Νόμος 5090/24)

02/04/2024

Ως πρόεδρος του ΠΙΣ είχα την ευκαιρία να συμβάλω δυναμικά στην υιοθέτηση του νόμου 5090/24 κατά της βίας στα νοσοκομεία, από το ελληνικό κράτος. Υπάρχουν όμως σημαντικά θέματα, που έμειναν εκτός νόμου και θα εργαστώ ώστε να γίνει πραγματικότητα η ασφάλεια στους χώρους υγείας για όλους. Δεν υπάρχει καλύτερο πλαίσιο για την υλοποίηση αυτού του έργου από την ΕΕ και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε τον στόχο ασφαλών χώρων περίθαλψης.