ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Υγεία σε πρώτο πλάνο.

10/03/2024

Από τις Ευρωεκλογές και την σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου προκύπτουν οι πολιτικές σχετικά με την ιατρική και την υγεία που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Η υγεία μας αφορά όλους, γιατρούς και πολίτες και θα γίνεται δυσκολότερη σε βάθος χρόνου λόγω της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που με ώθησαν να συμμετέχω ενεργά στην χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ως ιατρός και υποψήφιος ευρωβουλευτής.