ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και την πανίδα της χώρας.

15/03/2024

Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός. Παλαιότερα, τη συζήτηση για το κλίμα μονοπωλούσε το πως θα επηρεαστούν οι επόμενες γενιές. Σήμερα, μιλάμε για το πως μας έχει ήδη επηρεάσει. Για παράδειγμα, δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε, πως μεγάλη ευθύνη για τις πλημμύρες στον θεσσαλικό κάμπο φέρει η κλιματική αλλαγή. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να μας κινητοποιήσει, για να λάβουμε μέτρα προστασίας των αγροτικών εκτάσεων και των κτηνοτροφικών μονάδων της χώρας μας, σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και ακραίων καιρικών φαινομένων. Εφαρμόζοντας πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος εξασφαλίζουμε πολύτιμους πόρους, προστατεύουμε την ιδιοκτησία αγροτών και κτηνοτρόφων και διατηρούμε την ισορροπία του φυσικού μας περιβάλλοντος.