ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΕΕ χρειάζεται ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαναπατρισμού.

29/03/2024

Αν και η Ελλάδα, έχει ήδη ξεκινήσει τα πρώτα βήματα για τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών και οι εισροές έχουν μειωθεί κατά πολύ, λόγω και της προηγμένης ασφάλειας των συνόρων μας τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη χρειάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαναπατρισμού. Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε από την Ipsos, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το 59% των πολιτών θεωρεί την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης μείζον πολιτικό θέμα, το 29% το θεωρεί σημαντικό, ενώ μόνο ένα 12% θεωρεί το θέμα δευτερεύον. Έχουμε δηλαδή ένα 88% των ευρωπαίων πολιτών που θεωρεί ότι το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να επιλυθεί με προτεραιότητα σε σχέση με άλλα θέματα.

Έχοντας το ίδιο αίσθημα με την συντριπτική πλειοψηφία, θα επιδιώξω την υιοθέτηση πολιτικών απαλλαγμένων από την γραφειοκρατία, ώστε να απελευθερώσουμε σημαντικούς πόρους του κράτους και της ΕΕ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική μας σταθερότητα. Επιπλέον, σημαντικά ποσά, που έως τώρα χρησιμοποιούνται για την διατήρηση και την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής, θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν και να επενδυθούν στον τομέα της υγείας και στην εκπαίδευση. Αφού πλέον θα μπορούμε (λόγω των γρήγορων διαδικασιών) να λειτουργούμε λιγότερα Κέντρα Υποδοχής στη χώρα.