ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επαναφορά ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

05/03/2024

Είμαι έτοιμος να διεκδικήσω την αποκατάσταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως Ελλάδα και Ευρώπη πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην αναβίωση των προγραμμάτων που είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Με νέα χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και πρόσβαση στις αγορές, μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, βοηθώντας όχι μόνο τους επιχειρηματίες αλλά και την οικονομία στο σύνολο της.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, της μεταφοράς τεχνολογίας και των κοινών ερευνητικών έργων, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα μας. Εκτός από την οικονομική στήριξη και τις στρατηγικές συμπράξεις, πρέπει επίσης να εξορθολογήσουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μειώσουμε το διοικητικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απλούστευση των διαδικασιών για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις αυτές να εστιάσουν τους πόρους τους στην οικονομική τους μεγέθυνση.

Εν κατακλείδι, η αποκατάσταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι βασικό μου μέλημα και θα αποτελέσει βασικό βήμα προς την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την χώρα μας.