ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Είναι αναγκαίο η ΕΕ να διορίσει Επίτροπο Άμυνας.

11/03/2024

Καθώς οι πολιτικές προτεραιότητες αλλάζουν συνεχώς, η θέσπιση ενός αξιόπιστου ρυθμιστικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Η πρότασή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον διορισμό επιτρόπου άμυνας της ΕΕ αντανακλά την κατανόηση των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει η αμυντική βιομηχανία και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης στην ΕΕ.