ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Για μια ισορροπημένη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ.

03/03/2024

Για το ΕΣΥ έχει χυθεί μελάνι που θα υπερχείλιζε τα φρεάτια της Αθήνας, η ουσία όμως δεν γεμίζει ούτε μια κανάτα καθαρό νερό! Χωρίς άλλο πρόλογο, λοιπόν, καταγράφω εδώ αυτά που χρειάζονται σήμερα και για τα οποία εργάζομαι εδώ και χρόνια:

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις υποδομές, τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής σπατάλης και τη βελτίωση στην οργάνωση των μονάδων Υγείας, η στελέχωση του συστήματος έχει μείνει πολύ πίσω. Λείπουν γιατροί! Λείπουν την ώρα και στον τόπο που χρειάζονται, οι θέσεις που προκηρύσσονται δεν είναι οικονομικά και κοινωνικά ελκυστικές, ο πολίτης συνεχίζει να παρακάμψει το σύστημα με το ντροπιαστικό “φακελάκι” και το αποτέλεσμα είναι ότι οι όποιες επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις να μην αποδίδουν τα προβλεπόμενα και, τελικά, οι Έλληνες ασθενείς να μην εξυπηρετούνται. Άμεσα, λοιπόν, χρειαζόμαστε:
1. Περισσότερους γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με μισθό στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή, κοντά στο διπλάσιο των σημερινών απολαβών των Ελλήνων.
2. Γιατρούς μερικής απασχόλησης (στο μισό ή το ένα τρίτο του ωραρίου) που μπορούν να ιδιωτεύουν στο υπόλοιπο του χρόνου τους.
3. Μόνιμους επικουρικούς γιατρούς, που επιλέγουν να προσφέρουν κατά αποκλειστικότητα τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο νοσοκομείο χωρίς διοικητική εξέλιξη.
4. Γιατρούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου -από μερικές μέρες ως και μήνες- για την κάλυψη ειδικών αναγκών, δηλαδή, για την κάλυψη απουσιών μονίμων γιατρών, για περιόδους μεγάλου φόρτου στα νοσοκομεία, όπως στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες, για έκτακτες ανάγκες σε ειδικότητες κ.ά.
5. Γιατρούς που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους και αξιοποιούν την εμπειρία τους παραμένοντας στη θέση τους παραιτούμενοι από τα διοικητικά τους καθήκοντα ώστε να να μην εμποδίζουν την εξέλιξη των νεότερων.

Για την επείγουσα, απαραίτητη και μάλιστα σημαντική αύξηση των μισθών, απαραίτητος όρος είναι η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τις υποδομές ώστε να απελευθερωθούν εθνικοί πόροι για τη μισθοδοσία.

Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να γίνουν απόλυτη προτεραιότητα της Πολιτείας, ακόμη και πριν διορθωθούν δυσλειτουργίες του συστήματος, όπως, για παράδειγμα, η έγκαιρη προκήρυξη θέσεων ώστε να μη πιέζονται οι εφημερίες ή εξασφάλιση καταλυμάτων στις τουριστικές περιοχές.

Οι δίκαια αμειβόμενοι γιατροί και ο συνδυασμός μονίμων και part-timers στη βέλτιστη αναλογία του ενός προς δύο, θα αναβαθμίσει αμέσως το ΕΣΥ, θα δώσει κίνητρα επιστροφής άξιων Ελλήνων γιατρών από το εξωτερικό αλλά και γιατρών που ιδιωτεύουν στην Ελλάδα για ενταχθούν με αξιοπρέπεια και ενθουσιασμό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να συμπαρασύρουν ανοδικά όλα τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Μετά λόγου γνώσης,

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Γιατρός, υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΝΔ