ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης της Ευρώπης.

14/03/2024

Ως επαγγελματίας ιατρός και υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανησυχώ βαθύτατα για τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Δεν είναι μυστικό ότι η ήπειρος μας γερνάει γρήγορα, με τη μείωση των γεννήσεων και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, να δημιουργούν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί άμεση δράση και καινοτόμες λύσεις. Κατά την άποψή μου, μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές είναι η εφαρμογή κινήτρων σε πολλαπλά επίπεδα για την ενθάρρυνση περισσότερων γεννήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις που θα δημιουργήσει η γήρανση του πληθυσμού. Με λιγότερα άτομα σε ηλικία εργασίας, τα συστήματα υγείας και συντάξεων θα βρεθούν υπό τεράστια πίεση. Χωρίς παρέμβαση, αυτή η δημογραφική ανισορροπία θα επιδεινωθεί, απειλώντας τη σταθερότητα των κοινωνιών μας.

Ως γιατρός, βλέπω από πρώτο χέρι τη σημασία της αύξησης του πληθυσμού με παράλληλη ισορροπία μεταξύ των ηλικιών. Ένας νεότερος πληθυσμός όχι μόνο συμβάλλει σε ένα πιο ενεργό εργατικό δυναμικό, αλλά βοηθά στη διατήρηση και επέκταση πολλών προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας για την τρίτη ηλικία.

 

“Η στήριξη των γυναικών, ώστε να συνεχίσουν την εκπαίδευση ενώ παράλληλα μεγαλώνουν οικογένειες, είναι για εμένα απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία της αύξησης του πληθυσμού”

 

Οι πολιτικοί πρέπει να δώσουμε κίνητρα για τη στήριξη των οικογενειών και την ενθάρρυνση της τεκνοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει οικονομική βοήθεια, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις για τη φροντίδα των παιδιών και πολιτικές γονικής άδειας για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επιπλέον, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση και ποιοτική εκπαίδευση είναι υψίστης σημασίας για την οικονομική ανακούφιση από το κόστος της ανατροφής των παιδιών.

Πρέπει να προωθήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που θα καταπολεμά τις διακρίσεις εις βάρος των εργαζόμενων γονέων, θα περιλαμβάνει συμβουλευτική γονέων και θα βοηθά στη φροντίδα των παιδιών.

Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Με τον συντονισμό πολιτικών προσπαθειών και τη συγκέντρωση πόρων, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να επιτύχουν σημαντικότερα αποτελέσματα στην αύξηση του ποσοστού γεννήσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πολιτικές με στόχο μόνο την αύξηση των γεννήσεων δεν θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως η ανισότητα των φύλων και η ανεργία των νέων. Η στήριξη των γυναικών, ώστε να συνεχίσουν την εκπαίδευση ενώ παράλληλα μεγαλώνουν οικογένειες, είναι για εμένα απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία της αύξησης του πληθυσμού.

Η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι πολύπλευρη, ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε άμεση αλλαγή στα δημογραφικά δεδομένα τα επόμενα χρόνια. Όλα τα σχέδια τόνωσης του δημογραφικού είναι καταδικασμένα να αποτύχουν, αν δεν επεκτείνουμε το οπτικό μας πεδίο σε θέματα, που εξαρχής φαίνονται ξένα προς το δημογραφικό, αλλά στην ουσία είναι αλληλένδετα και το επηρεάζουν άμεσα.