ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Άμεση ώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

01/04/2024

Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) κρίθηκε απαραίτητο μέτρο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, πολλές παράμετροι της, αποτελούν οδόφραγμα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι εταιρίες μας, έχουν εκφράσει αυτές τις ανησυχίες τους και τόνισαν, ότι λόγω των πολύ πιο χαλαρών περιβαλλοντικών μέτρων, που εφαρμόζουν χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και Ινδία, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις βιομηχανίες τους.

Οι ανησυχίες των ευρωπαϊκών εταιριών στηρίζονται σε πραγματικά νούμερα. Είναι επιτακτική η εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων ανάκαμψης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταυτόχρονη διάθεση κεφαλαίων στις εταιρίες, θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις και θα μειώσει τον χρόνο αντίδρασης των ευρωπαϊκών εταιριών στις αλλαγές της διεθνούς αγοράς.

 

“Η ΕΕ πρέπει να βρει νέους τρόπους για την παραγωγή και την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για την βιομηχανία της”

 

Ένας ακόμη παράγοντας ώθησης της βιομηχανίας μας είναι οι αλυσίδες εφοδιασμού. Χωρίς την καθιέρωση και την διατήρηση αυτών των διαδρόμων δεν μπορεί να επιτευχθεί σταθερότητα για την βιομηχανία μας, γεγονός που απέδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού σιτηρών προς την Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει να βρει νέους τρόπους για την παραγωγή και την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για την βιομηχανία της και να χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες (όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση και τα παράγωγα υλικά της).

Φυσικά, οι νέες τεχνολογίες στις οποίες αναφέρομαι παραπάνω, δεν θα εμφανιστούν “τρίβοντας το λυχνάρι”. Οφείλουμε, να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, εισάγοντας εξειδικευμένα προγράμματα για τις νέες τεχνολογίες και ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης στα πανεπιστήμια, εξασφαλίζοντας την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και σε επίπεδο εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.